Gritus 智能售賣機的第 547 個特點

Gritus 智能售賣機的第 547 個特點

800,000

800,000 係咩呢?智能化能夠提供嘅就係有趣嘅數據。
最近有用戶舉手發問「究竟啲機有冇人用架?」,所以我哋就想分享少少數字令大家了解多啲。

「大於 80 萬」就是上個月 Gritus 售能售賣機的有效點擊次數*,所以如果你係一個品牌,一個月會有幾多用戶同你互動?絕對係數以萬計!

* 已撇除沒有任何動作的點擊(即係㩒空位 or 冇反應嘅位置係唔計的!)

【品牌合作】Samsung Café 結合精品咖啡烘培靈感

【品牌合作】Samsung Café 結合精品咖啡烘培靈感

GG の 7月

GG の 7月