Gritus 知多一點點:出機五步曲係邊五步?

Gritus 知多一點點:出機五步曲係邊五步?

一部智能售賣機,除咗能夠為場地使用者提供便利,更加能夠為場地本身帶來額外收益。現時全港有超過 300 個地點已經安裝 Gritus 智能售賣機,覆蓋面遍及港九新界。

場地嘅負責人如果有興趣安裝智能售賣機,可以點做呢?今次 Gritus 就同大家分享下我哋出機嘅流程:究竟出機有咩程序?點解簽約之後到出機會有時差?呢段影片或者可以解答到你嘅疑問~

------------------------------------------------------
訂閱 Gritus YouTube 官方頻道:https://bit.ly/2KJjYKR
想了解更多資訊,請瀏覽:https://www.gritus.com/

【Gritus Talk】SME One 分享會

【Gritus Talk】SME One 分享會

10 樣你不知道售賣機在賣的東東

10 樣你不知道售賣機在賣的東東